Home
Sunday, 09 January 2011 00:24 administrator
Print PDF
.

Investeşte în OAMENI!
argaiv1671

Axa Prioritară 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor
Domeniu Major de Interventie 3.2: Formare si sprijin pentru intreprideri si angajati pentru promovarea adaptabilitatii
Ghid 81: Competente pentru competitivitate
ID contract: POSDRU/81/3.2/S/58942

- LABORATORUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ - FORMARE PROFESIONALĂ ȘI ORGANIZAȚIONALĂ PRIN IMPLEMENTAREA MANAGEMENTULUI CALITĂȚII - ANATOMOPAT -
Beneficiar:
Institutul National de Cercetare – Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”, Bucuresti
Parteneri naţionali:
UMF „Victor Babeş” Timişoara
UMF „Gr T Popa” Iaşi
Partener transnaţional :
Universitatea din Torino, Italia
Proiectul este gestionat de Autoritatea de Management pentru Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU, www.fseromania.ro) ) din cadrul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Organismul Intermediar POSDRU din Regiunea Sud-Est (www.fsesudest.ro )
 
Last Updated ( Monday, 14 October 2013 15:24 )
.

.

.